Privacybeleid

Inleiding
JARDIN DE LA DANSE streeft er naar dat persoonlijke gegevens van haar klanten en relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd worden. JARDIN DE LA DANSE houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

Verwerking van persoonsgegevens
JARDIN DE LA DANSE legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Dit is o.a. het geval wanneer u een abonnement neemt op onze nieuwsbrief, een aankoop doet via de webshop, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met JARDIN DE LA DANSE. Het gaat hierbij om gegevens zoals contactgegevens, transactiegegevens, socio-demografische kenmerken, functiegegevens en/of opgegeven interesses. JARDIN DE LA DANSE gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van JARDIN DE LA DANSE op de hoogte te houden. Uw gegevens kunnen ook aan zorgvuldig geselecteerde derden ter beschikking worden gesteld voor het verstrekken van informatie of aanbiedingen, echter alleen wanneer u hier vooraf toestemming voor heeft verleend. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld tijdens het registratieproces van een beurs, dan kan dit adres gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van JARDIN DE LA DANSE. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Afmelden
Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per e-mail) kunt u zich afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in de e-mail. Indien dit niet mogelijk is, kunt u dit ook schriftelijk doen.

Klikgedrag en IP-adres
Op de websites van JARDIN DE LA DANSE worden algemene bezoekgegevens bijgehouden m.b.v. Google Analytics, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze optimaliseert JARDIN DE LA DANSE haar dienstverlening. Om dit te kunnen doen maakt JARDIN DE LA DANSE ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages.

Gebruik van Cookies door JARDIN DE LA DANSE
Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. JARDIN DE LA DANSE maakt geen gebruik van cookies.

Hoe kunt u cookies weigeren?
U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

JARDIN DE LA DANSE en andere websites
Op de sites van JARDIN DE LA DANSE treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. JARDIN DE LA DANSE kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen
JARDIN DE LA DANSE behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Check daarom regelmatig dit Privacy Statement.

LESLOCATIE

Kumulus | Herbenusstraat 89 6211RB Maastricht

STUDIO

Hans van Manenstudio

STUDIO

Pina Bauschstudio